We provide premium cPanel High Performance hosting!

 
Menu

วิธีการชำระเงิน

Home > Company > วิธีการชำระเงิน
 

วิธีการชำระค่าบริการ

สามารถชำระค่าบริการโดยโอนเงินผ่านทางบัญชีธนาคารดังนี้

ชื่อธนาคาร ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัท ยัวร์คอนเน็ค จำกัด รามคำแหง (สัมมากร) 136-2-26205-1 ออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย บริษัท ยัวร์คอนเน็ค จำกัด รามคำแหง 151 735-2-37492-4 ออมทรัพย์
ธนาคารทหารไทย บริษัท ยัวร์คอนเน็ค จำกัด ทองหล่อ 182-2-03189-2 ออมทรัพย์

กรุณาแจ้งชื่อ-ที่อยู่สำหรับออกใบกำกับภาษี รวมทั้งที่อยู่จัดส่งใบกำกับภาษีของท่านด้วย และสำหรับนิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% โดยออกหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่ายในนามของ บริษัท ยัวร์คอนเน็ค จำกัด

วิธีการแจ้งยืนยันการชำระค่าบริการ

ท่านสามารถเลือกยืนยันการชำระเงินกับเราได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามข้อมูลด้านล่างนี้:

ที่อยู่สำหรับออกใบหัก ณ ที่จ่าย 3%
บริษัท ยัวร์คอนเน็ค จำกัด
731 อาคารพีเอ็มทาวเวอร์ ชั้น10 ถ.อโศก-ดินแดง
แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105546010681
ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร
บริษัท ยัวร์คอนเน็ค จำกัด
731 อาคารพีเอ็มทาวเวอร์ ชั้น10 ถ.อโศก-ดินแดง
แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
 

สำหรับใบเสร็จและใบกำกับภาษี ทางบริษัทจะส่งกลับให้ท่านโดยเร็วที่สุด